<kbd id='JaoMmghrg'></kbd><address id='JaoMmghrg'><style id='JaoMmghrg'></style></address><button id='JaoMmghrg'></button>

       <kbd id='JaoMmghrg'></kbd><address id='JaoMmghrg'><style id='JaoMmghrg'></style></address><button id='JaoMmghrg'></button>

           <kbd id='JaoMmghrg'></kbd><address id='JaoMmghrg'><style id='JaoMmghrg'></style></address><button id='JaoMmghrg'></button>

               <kbd id='JaoMmghrg'></kbd><address id='JaoMmghrg'><style id='JaoMmghrg'></style></address><button id='JaoMmghrg'></button>

                   <kbd id='JaoMmghrg'></kbd><address id='JaoMmghrg'><style id='JaoMmghrg'></style></address><button id='JaoMmghrg'></button>

                       <kbd id='JaoMmghrg'></kbd><address id='JaoMmghrg'><style id='JaoMmghrg'></style></address><button id='JaoMmghrg'></button>

                           <kbd id='JaoMmghrg'></kbd><address id='JaoMmghrg'><style id='JaoMmghrg'></style></address><button id='JaoMmghrg'></button>

                               <kbd id='JaoMmghrg'></kbd><address id='JaoMmghrg'><style id='JaoMmghrg'></style></address><button id='JaoMmghrg'></button>

                                   <kbd id='JaoMmghrg'></kbd><address id='JaoMmghrg'><style id='JaoMmghrg'></style></address><button id='JaoMmghrg'></button>

                                       <kbd id='JaoMmghrg'></kbd><address id='JaoMmghrg'><style id='JaoMmghrg'></style></address><button id='JaoMmghrg'></button>

                                           <kbd id='JaoMmghrg'></kbd><address id='JaoMmghrg'><style id='JaoMmghrg'></style></address><button id='JaoMmghrg'></button>

                                               <kbd id='JaoMmghrg'></kbd><address id='JaoMmghrg'><style id='JaoMmghrg'></style></address><button id='JaoMmghrg'></button>

                                                   <kbd id='JaoMmghrg'></kbd><address id='JaoMmghrg'><style id='JaoMmghrg'></style></address><button id='JaoMmghrg'></button>

                                                       <kbd id='JaoMmghrg'></kbd><address id='JaoMmghrg'><style id='JaoMmghrg'></style></address><button id='JaoMmghrg'></button>

                                                           <kbd id='JaoMmghrg'></kbd><address id='JaoMmghrg'><style id='JaoMmghrg'></style></address><button id='JaoMmghrg'></button>

                                                               <kbd id='JaoMmghrg'></kbd><address id='JaoMmghrg'><style id='JaoMmghrg'></style></address><button id='JaoMmghrg'></button>

                                                                   <kbd id='JaoMmghrg'></kbd><address id='JaoMmghrg'><style id='JaoMmghrg'></style></address><button id='JaoMmghrg'></button>

                                                                       <kbd id='JaoMmghrg'></kbd><address id='JaoMmghrg'><style id='JaoMmghrg'></style></address><button id='JaoMmghrg'></button>

                                                                           <kbd id='JaoMmghrg'></kbd><address id='JaoMmghrg'><style id='JaoMmghrg'></style></address><button id='JaoMmghrg'></button>

                                                                               <kbd id='JaoMmghrg'></kbd><address id='JaoMmghrg'><style id='JaoMmghrg'></style></address><button id='JaoMmghrg'></button>

                                                                                   <kbd id='JaoMmghrg'></kbd><address id='JaoMmghrg'><style id='JaoMmghrg'></style></address><button id='JaoMmghrg'></button>

                                                                                     乐天堂官网:崇明这条路施工,9条公交线路将改道行驶!

                                                                                     2019-06-09 08:16 双辽市资讯门户

                                                                                      原标题:崇明这条路施工,9条公交线路将改道行驶!

                                                                                      长兴岛地区长橘路正在进行为期5个月的道路封闭施工(分二期进行),因第一期工期延长,施工期间,共9条公交营运线路受到影响。因此,崇明巴士将对这些线路进行绕改道,请市民们相互转告,以免耽误出行。

                                                                                      一、施工区域:

                                                                                      第一期:长橘路凤蓉路-长橘路凤舞路

                                                                                      第二期:长橘路凤舞路-长橘路丰福路

                                                                                      二、施工日期:

                                                                                      第一期:2019年 3 月 31 日—— 2019年 7月 14 日

                                                                                      第二期:2019年 6 月 10 日—— 2019年10 月 31 日

                                                                                      三、影响线路:

                                                                                      长兴2路,长兴3路,长兴4路,申崇四线,申崇四线区间,长南线,陈凤线,1731路,横长线

                                                                                      四、公交线路改道预案:

                                                                                      (一)2019年6月10日—— 2019年7月14日

                                                                                      1、长兴2路,长兴3路,长兴4路

                                                                                      行驶走向调整为:马家港汽车站起经凤凰公路、潘圆公路、丰福路、潘圆公路后原线行驶。

                                                                                      2、1731路

                                                                                      上行行驶走向调整为:丰福路、掉头、丰福路、潘圆公路、凤凰公路、长橘路、凤蓉路后原线行驶。

                                                                                      下行驶走向调整为:凤蓉路、长橘路、凤凰公路、潘圆公路、丰福路后原线行驶。

                                                                                      3、申崇四线、申崇四线区间、长南线、陈凤线、横长线

                                                                                      行驶走向调整为:潘圆公路、长兴医院下客、前方循环掉头、丰福路潘圆公路进场。

                                                                                      4、行驶走向调整后影响公交站点

                                                                                      (1)凤晨小区站(2)大华小区站(3)潘园公路丰福路站(申崇线下客站)共双向3对车站将临时封闭。

                                                                                      增设站点:凤凰公路凤晨小区临时站

                                                                                      (二)2019年7月15日—— 2019年10月31日

                                                                                      1、长兴2路,长兴3路,长兴4路

                                                                                      行驶走向调整为:马家港汽车站起经凤凰公路、长橘路、凤舞路、潘圆公路、丰福路(长兴医院上下客)、潘圆公路后原线行驶。(改道后将增加1.500公里左右绕道公里)。

                                                                                      2、1731路

                                                                                      行驶走向调整为:丰福路、掉头、丰福路、潘圆公路、凤舞路、长橘路后原线行驶。

                                                                                      3、申崇四线、申崇四线区间、长南线、陈凤线、横长线

                                                                                      行驶走向调整为:潘圆公路、长兴医院下客、前方循环掉头、丰福路潘圆公路进场。

                                                                                      4、行驶走向调整后影响公交站点

                                                                                      (1)大华小区站(2)潘园公路丰福路站(申崇线下客站)共双向2对车站将临时封闭。

                                                                                      增设站点:凤舞路上增设凤舞路长橘路站(双向临时站)